آدرس دبیرخانه: یزد، میدان معلم، ابتدای بلوار شهید پاکنژاد، اداره منابع آب حوزه مرکزی

 

تلفن تماس: 03537240082

 

Email: info@watef.ir

Web Site: www.watef.ir